yıxılmaq

yıxılmaq
f.
1. Öz ağırlığı ilə yerə enmək, müvazinətini, yaxud istinad nöqtəsini itirərək aşağıya devrilmək, yerə dəymək. Başı gicəllənib yıxıldı. Pilləkəndən yıxılmaq. – Məşədi, tərpənsən, yıxılarsan ki. . . Ü. H.. Gərək yadındadır. . . üç il qabaq mən; Qayadan dənizə yıxıldım birdən. S. V.. // Kökündən qopub yerə sərilmək. Küləyin şiddətindən çoxlu ağac yıxılıbdır. // Köhnəlikdən uçmaq, dağılmaq, yerə tökülmək. Evin divarları yıxıldı. Hasar yıxıldı.
2. Yerə uzanmaq, yerə sərilmək. Onda görürsən yıxılıb yanbayan; Bir neçə növrəstə cavan laybalay. M. Ə. S.. Yıxılıb-yatmaq – yatmaq, yatmaq üçün yataqda uzanmaq. Xudayar katda ləzzətnən yıxılıb-yatdı. C. M.. İki seyid əmmaməni bir tərəfə atıb bir qədər oynadılar, axırda yıxılıb- yatdılar. Ə. H..
3. məc. Hakimiyyətdən salınmaq, devrilmək, düşürülmək, düşmək. 1917-ci ilin fevralında çar mütləqiyyəti yıxıldı. – <Qatır Məmməd:> Padşah yıxıldı, gorbagor oldu; Uçdu sarayları, tar-mar oldu. Z. Xəlil. // Əmr formasında: yıxılsın! – məhv olsun! yox olsun! dağılsın! viran qalsın! Yıxılsın məğrur saray! Buludlara batsın Ay. S. V.. yıxıla-yıxıla zərf Gah yıxılaraq, gah duraraq; çox çətinliklə. Yıxıla-yıxıla getmək. – Zavallı, bəxtsiz bacı evdə qardaşının müsibətində qızğın göz yaşları tökdüyü bir zamanda, ana yıxıla-yıxıla dışarı çıxıb oğlunu yerə sərilmiş . . görərsə, nə yapa bilər? S. H.. . . Tapdıq bu cəhrənin qabağında yatayata, otura-otura, yıxıla-yıxıla böyümüşdü. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • yıxılma — «Yıxılmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uçmaq — 1. f. 1. Qanadlar vasitəsilə havada hərəkət etmək, havaya qalxıb getmək, havada gəzmək. Havada quşlar uçur. – Hələ tamam qurumamış yağış gölləri; Üzərində bulud bulud uçur milçəklər. S. V.. Dağın baş tərəfinə yaxın bir yerdə qartallar uçurdu. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düşmək — f. 1. Öz ağırlığının təsiri ilə yerə enmək, yuxarıdan aşağıya enmək, tökülmək. Göydən üç alma düşdü. . . (nağılların sonu). Paraşütlə düşmə. Qayadan dərəyə iri daşlar düşürdü. – Bu zaman bir bomba düşür uzağa; Dalğa vurub onu sərir torpağa. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ev — is. 1. Yaşayış binası, həmçinin müxtəlif müəssisə və idarələri yerləşdirmək üçün bina, tikili. Kərpic ev. Daş ev. Yaşayış evi. Altımərtəbəli ev. – On üç il bundan irəli evləri yazanda Danabaş kəndinin tüstü çıxanı düz altı yüz əlli ikiyə çatmışdı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qablanmağ — (Bakı) bərk yıxılmaq, üzü üstə yıxılmaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • yıxılmış — 1. is. Yıxılmaq işi; yıxılma, uçulma. 2. «Yıxılmaq»dan f. sif. Yıxılmış uşaq. Yıxılmış bina. Yıxılmış divar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əbədiməg — I (Göyçay, Kürdəmir, Salyan) arxası üstə yıxılmaq. – Mal əbədiyib, oqqədər çırpınıb ki, bağrı çatdıyıb (Salyan) II (Biləsuvar) ölmək. – Bir yekə çöngəmiz əbədiyib …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xurcuntayı — düşməx’: (Qazax) eyni vəziyyətdə yıxılmaq (güləşmə zamanı hər iki güləşənə aiddir). – Heş biri yıxmadı, xurcuntayı çüşdülər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • öədiməx’ — (Hamamlı) büdrəyərək yıxılmaq. – İnəx’ öədədi tüşdü suyun içinə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • uçmağ — I (Şamaxı) cənnət II (Yardımlı) yıxılmaq. – Kişi ağacdan uçub əzilib …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”